Film "Miracle of Christmas"- Cast&Crew

奇跡のクリスマス

キャスト


SADA・・・Yuya
Remi・・・Remi
Tomoe Morita・・・Nami
Masaya Munetou・・・Ryuta
Takane・・・Reira
Gyouten Kuwabara・・・President of a big company

Yukinori Yanada・・・Nakayama
Doris Sin・・・Yumi
Aya Ishikawa・・・Rumi
Takuji Kobayashi・・・Makoto
Kentarou Nishimoto・・・Ryousuke
Yusuke Takamatsu・・・Taiki
Yoshiko Takahashi・・・Mikako
Keiko Iwamoto・・・Reira's friend
Yumiko Tachibana・・・Yuya's sister
Mayumi Furukawa・・・Nami's mother
Mona Furukawa・・・Early childhood Nami
Nanako Tsuchiya・・・Childhood Nami

and others

Guest appearance
Areatha Nesmith


クルー


Director・Writer・Shooting・Editor・Music Director・English Subtitle・Acting Guidance・Works : Eri Tsukimoto

Sound :Kou Tajima, Masatake Hisamatsu, Hayato Sasahara , Hijiri Kobayashi, Takashi Asai, Syougo Mori and others

Lighting(gaffer) : Akitaka Shouji and others

Audio recording & mixing :Yugo Terada, Eri Tsukimoto

Coloring and color collection:Takaya Takahashi, Eri Tsukimoto

Music BGM :Kastutoshi Iwasaki, Yugo Terada, Katsumi Arima, Yulrim Lee
Theme Songs:Minami Asato, Eri Tsukimoto

Producer : Sachimoto Takubo

アクセス解析 戻る